Home


Klik op de sponsors om naar hun website te gaan

Welkom op de website van harmonie Gaudete in Domino.
Onderstaand een overzicht van de meest actuele activiteiten.
Via het menu krijgt u meer informatie over onze vereniging.


Reünieconcert 2022


Ter gelegenheid van het 120-jarig bestaan van harmonie Gaudete was oorspronkelijk een reünieconcert gepland in 2019. Eindelijk waren de beperkingen opgeheven en kon het concert nu wel doorgaan op 22 mei 2022.
Voor deze activiteit hadden zich eerder na een oproep al 26 reünisten aangemeld, die ook een aantal keren mee hebben gerepeteerd.
Hierbij werd musiceren gecombineerd met een gezellig samenzijn, sterke verhalen ophalen en nostalgische gevoelens.........
De reünisten speelden voor een redelijk gevulde schouwburgzaal in het tweee gedeelte van het concert mee, zodat het orkest weer een ouderwets volle bezetting had.
Het lukte dirigent Joost van Wichen om deze groepen naadloos te laten samenspelen; de oudgedienden waren het nog niet verleerd.
Al met al kunnen we terugkijken op een bijzonder geslaagd evenement, en we hopen dat sommige reünisten het zo fijn vonden dat ze toch weer blijven plakken bij de harmonie....


Optreden jeugd in schouwburg


De Stichting Doejemee uit Cuijk organiseerde eind mei een zogenaamde “Gelijkdag “ in de schouwburg van Cuijk.
Het doel van deze activiteit is om kinderen van basisscholen in de kern Cuijk kennis te laten maken met diverse kunstvormen- waaronder natuurlijk ook muziek- door middel van workshops.
Onze muzikanten van de samenspeelgroep, aangevuld met Ziva en Oliver van het opleidingsorkest, hebben daar een optreden verzorgd, compleet met geluidsversterking en lichtshow.
Hoe gaaf was dat! Speciaal voor Oliver, die op die dag jarig was, hebben we met de samenspeelgroep het (dinsdag ervoor) “Lang zal hij leven” ingestudeerd en gespeeld. Het werd zelfs aangekondigd!
Het nummer 'Clog Dance', waarin op een gegeven ogenblik met de voeten op de vloer gestampt moet worden, was een groot succes, kinderen in de zaal gingen ook meedoen.


Na de theatershow konden de kinderen meedoen met workshops, zoals die van Capoeira- dit is een Braziliaanse vecht.dans- en de workshop “Smaak te pakken” in het Theatercafé.
Al met al een leuke dag vol muziek waar Gaudete zich weer eens leuk kon presenteren, met plezier en vooral, gezelligheid!


Muziekproject op de BSO


Het aantal leden bij muziekverenigingen loopt (landelijk) al jaren terug, het is moeilijk om de de jeugd te interesseren voor musiceren met zoveel afleiding van YouTube, Snapchat, Whatsapp etc. Ofschoon veel kinderen wel naar muziek luisteren, komen er tegenwoordig ook weinigen meer in aanraking met een echt instrument.
Omdat onze harmonie kinderen een kans wil geven om te ervaren hoe het is om zelf muziek te maken zijn we muziekprojecten op BSO's begonnen.
Het grote voordeel hierbij is dat de kinderen al aanwezig zijn op locatie, ze hoeven niet meer apart door ouders te worden gebracht. De BSO kan hiermee tevens zijn activiteitenaanbod uitbreiden met een aantrekkelijke bezigheid.
De duur van het project bedraagt 10 weken: 2 weken algemene voorlichting voor een grote groep kinderen die wel interesse hebben, opgevolgd door 8 weken groepsles in groepen van max. 6 leerlingen. Les wordt aangeboden op een klarinet, saxofoon of trompet en wordt verzorgd door een ervaren muziekvakdocent.


Het eerste project kon medio 2021 door de corona maatregelen helaas niet goed en volledig worden uitgevoerd.
We zijn in april gestart met een tweede (pilot)project met kinderen van groep 7, en dat loopt nu prima! Er zijn 2 lesgroepen die enthousiast proberen een beetje fatsoenlijk geluid uit hun instrument te krijgen.
Als beloning voor hun inspanning wordt het project afgesloten met een optreden in de BSO van ons opleidingsorkest, waarin de leerlingen ook een nummer mogen meespelen. Vet cool!


Dodenherdenking Cuijk / Katwijk


We hebben deze herdenkingen in de gemeente Cuijk door de bekende lockdown maatregelen afgelopen periode moeten missen, maar dit jaar kon het wel weer doorgaan.
Op 4 mei werden op het Stationsplein de burgers en militairen herdacht die zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies. Het gilde uit Linden begeleidde de groep belangstellenden naar het plein, waar onze harmonie altijd de muzikale ondersteuning verzorgt.
Er werd door leerlingen van bassischool De Harlekijn, die het monument De Barmhartige Samaritaan hebben geadopteerd, gedichten en korte gedachten over de oorlog voorgedragen.
Na het signaal Taptoe door Andre Bovenkerk volgde twee minuten stilte. Aansluitend wordt het Wilhelmus gespeeld.


In Katwijk werd op 8 mei daarnaast uitgebreid stilgestaan bij de militairen die toendertijd in 1940 lokaal zijn gesneuveld in de strijd. De muzikale bijdrage van Gaudete zorgt bij de kranslegging vor een passende sfeer.
Leerlingen van basisschool de Zevensprong, die het monument hebben geadopteerd, lazen verhalen en gedichten voor.

Bij beide gelegenheden werd in toespraken aandacht besteed aan het feit dat herdenkingen nodig zijn - en blijven omdat er steed nieuwe brandhaarden zijn die tot oorlog en bijbehorende ellende leiden. We moeten hierbij stilstaan en beseffen dat dit nooit 'normaal' mag worden.


Voorbereidingen Reünieconcert 2022 op schema


Het 120 jarig bestaan van harmonie Gaudete in Domino viel midden in een corona lockdown, zodat het geplande concert verschoven moest worden.
Vanuit het hele land komen zo’n 30 oud-leden musici naar Cuijk en ontmoeten elkaar zo weer op muzikale wijze.
Het is de bedoeling om samen met het huidige harmonieorkest een spectaculair concert neer te zetten.
Voor de pauze zal het huidige orkest concerteren en zullen typische harmoniewerken samengevoegd worden met sfeerbeelden.
Na de pauze zullen oude en nieuwe werken garant staan voor herkenning, amusement en herinneringen.


Het Reünieconcert vindt plaats in de theaterzaal op 22 mei a.s. om 14 uur, vanaf 13:30 uur inloop.
Kaarjes zijn hier (klik) online te bestellen.
Harmonie Gaudete staat onder leiding van dirigent Joost van Wichen, de presentatie is in handen van Iedje Heere.


De harmonie kledingactie voorjaar 2022


Om toekomstbestendig te zijn, is het belangrijk om ook onze financiën op peil te houden.
Immers we merken dat de inkomsten de laatste jaren minder worden, dit komt o.a. door verminderde subsidies en - sponsoring en verder ook afname van leden en Corona.
Om nu hier iets aan te doen, zijn er tal van acties bedacht.
Zoals eentje waar iedereen, zonder al te veel moeite, aan mee kan werken -en- waarmee we een behoorlijke opbrengst kunnen realiseren.

We gaan weer oude kleding inzamelen...! en wel op 14 mei tussen 9.00 en 11.00 uur . Spulletjes kunnen dan ingeleverd worden aan de poort van Phoenix fabrikations BV, Simon Homburgstraat 15 te Cuijk.
Het zou fijn zijn als u familie en vrienden ook informeert en vraagt om de oude kleding voor de harmonie te sparen…hoe meer hoe beter..!

Wat mag er allemaal ingeleverd worden:
•  Kleding, huishoudtextiel, schoenen, riemen en tassen.
•  De ingeleverde spullen moeten nog goed bruikbaar c.q. draagbaar zijn.
    Dus geen vodden, smerige kleding of afval.
•  Kussens, dekbedden, zware overgordijnen en matrassen worden niet ingenomen.
•  Aan te leveren in gesloten plastic (vuilnis-)zakken.

Onze harmonie is hier enorm mee geholpen!

Met onze hartelijke dank!                Contact: Trees den Brok (treesdenbrok@gmail.com)We mogen weer!


Het concert bij het jubileum van fanfare Heilige Agatha was op de valreep; meteen hierna golden door de coronapandemie weer stengere maatregelen en beperkingen.
De lockdown in december 2021 blokkeerde voor de derde keer in 2 jaar onze normale bezigheden, repetities en concerten.
Uitermate vervelend, want omdat repetities én concerten waren verboden waren we genoodzaakt om het nieuwjaarsconcert, dat op 2 januari gepland stond, af te blazen.
Half januari 20222 kwam de verlossing: we mogen weer! De eerste repetitie op 18 januari was enerzijds wat onwennig, net zoals na de zomervakantie, maar anderzijds als vertrouwd. Er bleven wel wat stoelen leeg; nog niet alle leden durfden het aan om weer in een groep te spelen.


Ook de reünisten die het reunieconcert in maart zouden komen versterken, hadden tot nu toe nog slechts één repetitie meegespeeld. Het bleek eigenlijk al niet meer mogelijk om in zo'n korte voorbereidingsperiode een goed concert te kunnen geven, waarop het bestuur heeft besloten dit concert te gaan verplaatsen naar mei.

Het volgende probleem dat zich aandiende waren de corona regels. Er mocht weliswaar worden gerepeteerd, maar wel met de 1,5 meter regel afstand. Samen met de reunisten en harmonieorkest zou het net wel- of niet- passen in ons repetitielokaal.
Voor de zekerheid is daarom contact opgenomen met de schouwburg- die toch ook gesloten was- of het mogelijk zou zijn om bij uitzondering op het (ruime) podium te mogen repeteren.
Zo is het dan toch nog goed gekomen en konden we een week later met volledige bezetting in de schouwburg musiceren!